Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Revideringen av årsförändringarna inom alla näringsgrenar som publicerats i statistiken presenteras på månadsnivå och årsnivå i tabellerna i databasen StatFin. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (endast på finska).

Revidering av den arbetsdagskorrigerade omsättningens årsförändringar inom service branschens näringsgrenar 1)

Näringsgren / referensperiod Årsförändring, % Revidering, procentenhet
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet (2022-02-15)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 07/2021 12,5 11,2 -1,3
08/2021 9,7 9,7 0,0
09/2021 10,5 10,1 -0,4
10/2021 12,8 12,6 -0,2
11/2021 14,5 15,2 0,7
H Transport och magasinering 07/2021 13,5 13,5 0,0
08/2021 12,0 13,7 1,7
09/2021 14,9 16,0 1,1
10/2021 19,8 20,8 1,0
11/2021 24,1 25,3 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 07/2021 20,4 20,6 0,2
08/2021 11,7 5,4 -6,3
09/2021 12,8 14,0 1,2
10/2021 34,7 34,4 -0,3
11/2021 47,4 45,9 -1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 07/2021 9,3 7,3 -2,0
08/2021 10,0 9,4 -0,6
09/2021 7,8 7,7 -0,1
10/2021 7,6 6,7 -0,9
11/2021 8,2 7,9 -0,3
L=68 Fastighetsverksamhet 07/2021 4,6 3,7 -0,9
08/2021 5,0 6,5 1,5
09/2021 4,7 0,7 -4,0
10/2021 6,7 8,7 2,0
11/2021 5,2 6,1 0,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 07/2021 15,8 12,2 -3,6
08/2021 9,0 9,1 0,1
09/2021 11,4 11,9 0,5
10/2021 9,5 7,3 -2,2
11/2021 11,1 10,3 -0,8
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 07/2021 14,0 13,1 -0,9
08/2021 10,4 10,3 -0,1
09/2021 14,4 13,4 -1,0
10/2021 13,3 13,1 -0,2
11/2021 16,4 17,8 1,4
R Kultur, nöje och fritid 07/2021 14,6 14,7 0,1
08/2021 8,5 9,1 0,6
09/2021 3,8 -2,4 -6,2
10/2021 -3,3 -2,4 0,9
11/2021 -6,5 10,1 16,6
S Annan serviceverksamhet 07/2021 7,9 7,9 0,0
08/2021 2,5 5,1 2,6
09/2021 6,6 4,9 -1,7
10/2021 10,1 8,6 -1,5
11/2021 9,7 7,9 -1,8
1) Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan procentuella årsförändringar i den första och den senaste publiceringen.

Revidering av långsiktiga årsförändringar av arbetsdagskorrigerade omsättningen inom service branschens näringsgrenar

Näringsgren År Genomsnitt 1) Genomsnittet av de absoluta värdena 2)
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 2018 -0,8 0,8
2019 0,3 0,8
2020 -0,1 0,4
H Transport och magasinering 2018 -0,8 0,9
2019 -0,4 0,6
2020 -1,2 1,2
I Hotell- och restaurangverksamhet 2018 -0,6 0,6
2019 0,6 1,2
2020 4,3 4,3
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2018 -0,2 0,6
2019 0,5 1,5
2020 0,0 0,7
L=68 Fastighetsverksamhet 2018 -2,4 2,4
2019 -0,2 1,4
2020 -1,4 1,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 2018 -1,5 1,5
2019 0,2 1,0
2020 -0,5 1,4
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 2018 -1,0 1,1
2019 0,6 0,9
2020 0,4 1,2
R Kultur, nöje och fritid 2018 0,4 0,6
2019 3,5 3,5
2020 -0,9 2,5
S Annan serviceverksamhet 2018 -1,2 1,4
2019 0,5 1,3
2020 -1,1 1,9
1) Genomsnittet har beräknats när materialen för statistikårets första och sista publikationsmånad färdigställts, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.
2) Genomsnittet har beräknats på basis av skillnaderna mellan de absoluta värdena för statistikårets första och sista publikationsmånad, då också den officiella årsstatistiken Struktur- och bokslutsstatistik över företag publiceras.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 15.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. december 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2021/12/plv_2021_12_2022-02-15_rev_001_sv.html