Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom service branschen

Tremånaders årsförändringar, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
03-05/2021 06-08/2021 09-11/2021 12/2021-02/2022 02/2022
8,4 11,4 12,6 15,4 14,2
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, myynti.palvelut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 31.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. februari 2022, Tabellbilaga 1. Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom service branschen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2022/02/plv_2022_02_2022-03-31_tau_001_sv.html