Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Omsättning inom servicebranschen ingår i revideringen av företagsstatistiken

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar. I revideringen har produktionen av företagsstatistik harmoniserats. Ett enhetligt produktionssystem har införts för omsättning inom servicebranschen i maj 2014.

Revideringen förbättrar omsättningsindexens kvalitet genom att öka samstämmigheten mellan statistikgrenarna inom företagsstatistiken. De mest betydande förändringarna är förknippade med harmoniseringen av näringsgrens- och företagsklassificeringarna samt mera omfattande bearbetning av uppgifter om företagsarrangemang.

I samband med revideringen har omsättning inom servicebranschen beräknats på nytt fr.o.m. början av år 2013, vilket syns i reviderade uppgifter för vissa näringsgrenar som publiceras. Ändringarnas inverkan har beaktats i statistikproduktionen så att det inte uppstår några avbrott i tidsserierna när det gäller publicerade indexserier. Tolkningen av statistiken förblir också oförändrad i och med förändringen.

Mera information om revideringen av produktionen och om statistikgrenarna som revideringen gäller.

 

 


Senast uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2014-05-15_uut_001_sv.html