Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras

Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016. Uppgifterna som beskriver revideringen av årsförändringarna baserar sig på den tidpunkt då de slutliga årsuppgifterna färdigställs. Då är det möjligt att bättre beakta bl.a. företagens slutliga klassificeringsuppgifter vid tidpunkten för statistikföringen. Företagens slutliga uppgifter blir färdiga i slutet av året efter statistikåret. Dessutom baserar sig revideringarna av årsuppgifterna enhetligt på ett officiellt årsmaterial, dvs. på den senaste struktur- och bokslutsstatistiken. Det nya beräkningssättet, som beskriver revideringen av uppgifter, beaktas fr.o.m. de uppgifter som publiceras i januari 2018.

Tidigare följde man revideringen av uppgifter under sju månader fr.o.m. statistikårets första månad, då periodskattematerialet som användes som källa för materialet var nästan helt kompletterat. Efter det kunde det emellertid ske förändringar i materialet, vars effekter inte blev beaktade på grund av beräkningssättet.

Ändringen har ingen inverkan på de publicerade indexserierna eller på tolkningen av dem.

Tabeller som beskriver revideringen av uppgifter finns på sidan Revideringar i denna statistik.


Senast uppdaterad 13.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2017-12-13_uut_001_sv.html