Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Nya tabeller till omsättningsindexet för servicebranschen 15.10.2021

Statistikcentralen börjar publicera information om revidering av uppgifterna om omsättning och volym inom servicenäringarna i databastjänsten StatFin. Med hjälp av de uppgifter som publiceras kan man bättre följa hur exakta näringsgrenarnas förändringsprocent är.

  • 12sl Omsättningsindexet för servicebranschen revideras på månadsnivå (2015 = 100)
  • 12sp Omsättningsindexet för servicebranschen revideras på årsnivå

Uppgifterna publiceras som revideringar av månads- och årsförändringarna i den ursprungliga, arbetsdagskorrigerade och säsongrensade indexserien. De månatliga revideringarna räknas ut som skillnaden mellan de ursprungligen publicerade uppgifterna och de nyaste publicerade uppgifterna. Den årliga revideringen presenteras som ett medeltal av de reviderade månaderna och som ett medeltal av de absoluta värdena. De uppgifter som publiceras börjar från år 2019.

Förfrågningar: myynti.palvelut@stat.fi


Senast uppdaterad 15.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/plv_2021-10-15_uut_001_sv.html