Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Brott och tvångsmedel.

Statistik över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistik bildar statistik över brott och tvångsmedel

Statistiken över brottslighet som kommit till polisens kännedom och tvångsmedelsstatistiken har sammanslagits till den nya statistikgrenen om brott och tvångsmedel. Det första offentliggörandet av den nya statistikgrenen sker 31.3.2015. Det beskriver brottslighet som kommit till kännedom 2014. Nästa offentliggörande är brottslighet som kommit till kännedom, första kvartalet 2015, som publiceras 21.4.2015. Statistik över tvångsmedel 2014 publiceras 20.5.2015. Ett separat offentliggörande om familjevåld och våld i nära relationer produceras i slutet av maj.

Förfrågningar:

Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi


Senast uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/polrik_2015-03-19_uut_001_sv.html