Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Statistiken innehåller uppgifter om aborter från alla nordiska länder. De viktigaste indikatorerna i statistiken är det totala antalet aborter, antalet aborter i förhållande till alla kvinnor i fertil ålder, gestationslängden och andelen farmakologiska aborter. Alla uppgifter presenteras landsvis.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Aborter i Norden [e-publikation].
Helsingfors: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/praskesk/meta_sv.html