Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2014

Näringsgren Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
49 Landtransport; transport i rörsystem 112,0 0,8 0,3
4932 Taxitrafik 110,6 0,0 2,9
4941 Vägtransport, godstrafik 112,1 0,9 0,0
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 106,9 5,6 1,5
52 Magasinering och stödtjänster till transport 102,3 0,5 -1,4
5210 Magasinering och varulagring 102,7 0,5 1,2
5224 Godshantering 102,0 0,4 -3,1
53 Post- och kurirverksamhet 120,8 9,8 12,3
5310 Postbefordran via nationella posten 122,6 11,5 14,5
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 111,7 1,4 1,5
5510 Hotellverksamhet 106,0 -0,2 -0,4
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 115,1 1,4 2,6
58 Förlagsverksamhet 107,8 0,9 2,1
61 Telekommunikation 82,4 -3,3 -3,8
62 IT-tjänster 108,9 1,3 1,2
63 Informationstjänster 104,8 0,5 1,0
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 110,6 0,2 1,6
6820A Hyror för kontorslokaler 109,1 0,2 2,1
6820B Hyror för affärslokaler 111,7 0,2 1,2
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 109,9 0,9 2,5
6910 Juridisk verksamhet 107,2 0,6 1,6
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 111,8 1,1 3,1
702 Konsulttjänster till företag 102,6 -0,3 0,0
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 104,6 0,1 0,2
712 Teknisk provning och analys 101,6 -0,2 -1,5
73 Reklam och marknadsundersökning 102,0 -0,5 -0,2
731 Reklamverksamhet 101,8 -0,4 -0,1
732 Marknads- och opinionsundersökning 106,2 -1,3 -1,0
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 118,8 -0,6 4,2
7820 Personaluthyrning 107,7 0,5 2,2
8010 Säkerhetsverksamhet 114,9 2,7 3,2
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 112,4 1,4 1,8
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 113,9 1,9 2,3
812 Rengöring och lokalvård 110,9 1,0 1,4
85 Utbildning 111,6 4,3 5,1
86 Hälso- och sjukvård 113,2 2,4 2,6
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 117,1 3,1 5,5
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,3 1,8 2,6
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 111,9 0,8 2,3
9601 Tvätteriverksamhet för företag 109,2 0,2 3,7
H Transport och magasinering 107,2 1,6 0,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 111,4 0,8 1,5
J Informations- och kommunikationsverksamhet 103,7 0,4 0,6
L Fastighetsverksamhet 110,2 0,2 1,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 104,1 0,0 0,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 113,5 0,6 2,8
P Utbildning 111,6 4,3 5,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 113,2 2,4 2,6
R Kultur, nöje och fritid 113,8 2,4 3,9
S Annan serviceverksamhet 110,8 0,6 2,9
Totalindex (TOL 2008) 106,8 0,6 1,0

Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 09 1734 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 09 1734 3424, Toni Udd 09 1734 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Producentprisindex för tjänster 2010=100 (TOL 2008), 1:a kvartalet 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/01/pthi_2014_01_2014-04-24_tau_001_sv.html