Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2018

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 111,0 0,2 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 109,9 0,4 3,4
49 Landtransport; transport i rörsystem 109,7 0,4 2,4
4932 Taxitrafik 110,6 -3,8 -3,8
4941 Vägtransport, godstrafik 110,5 1,0 3,8
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 105,0 -3,9 0,8
52 Magasinering och stödtjänster till transport 106,0 1,2 3,2
5210 Magasinering och varulagring 116,7 2,1 5,6
5224 Godshantering 96,7 0,6 -0,7
53 Post- och kurirverksamhet 153,5 0,7 8,7
5310 Postbefordran via nationella posten 161,0 0,7 9,2
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 117,1 0,5 6,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 119,9 -0,7 2,2
5510 Hotellverksamhet 114,6 -2,5 2,8
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 123,5 0,2 1,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 109,0 0,2 1,0
61 Telekommunikation 86,9 0,8 -0,2
62 IT-tjänster 114,9 0,0 1,5
63 Informationstjänster 103,7 0,0 0,3
L FASTIGHETSVERKSAMHET 112,4 0,2 1,1
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 113,1 0,2 1,1
6820A Hyror för kontorslokaler 111,9 0,1 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 113,9 0,2 1,1
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 109,4 0,1 1,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 115,5 0,2 0,2
6910 Juridisk verksamhet 119,1 1,5 3,5
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 113,6 -0,5 -1,6
702 Konsulttjänster till företag 111,5 0,4 0,9
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 109,5 0,0 2,7
712 Teknisk provning och analys 103,6 1,0 2,1
73 Reklam och marknadsundersökning 102,7 -0,2 1,2
731 Reklamverksamhet 102,2 -0,2 0,9
732 Marknads- och opinionsundersökning 110,2 0,0 4,3
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,8 -0,1 0,1
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 116,3 -0,5 -1,3
7820 Personaluthyrning 112,1 0,5 1,9
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 118,7 0,2 1,0
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 121,2 0,1 1,2
812 Rengöring och lokalvård 116,1 0,3 0,9
P UTBILDNING 121,0 5,0 5,1
85 Utbildning 121,0 5,0 5,1
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,9 0,0 1,9
86 Hälso- och sjukvård 118,9 0,0 1,9
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 119,0 -0,4 1,1
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 128,9 0,1 2,8
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 111,8 -0,8 -0,2
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 115,8 -0,5 2,6
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 121,7 0,5 3,2
96011 Tvätteriverksamhet för företag 108,4 -1,3 2,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2018/03/pthi_2018_03_2018-10-24_tau_004_sv.html