Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,4 0,8 2,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 96,9 -2,4 0,3
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 95,3 -1,4 -0,7
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 79,4 -6,5 -1,5
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,5 -0,1 -1,0
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 109,3 3,1 6,7
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 85,4 -3,8 -11,2
50 Tjänster avseende sjötransport 88,2 -5,8 2,2
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 88,2 -5,8 2,2
51 Tjänster avseende lufttransport 101,5 -9,9 0,6
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,2 1,0 0,0
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 1,0 0,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 129,4 -0,1 4,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 129,4 -0,1 4,8
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 107,6 0,8 2,5
55 Hotell- och logitjänster 121,7 -0,7 7,5
56 Bar- och restaurangtjänster 106,3 0,9 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 109,1 0,9 2,0
61 Telekommunikation 106,8 0,6 1,3
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,5 0,4 2,0
68 Fastighetstjänster 107,5 0,4 2,0
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,9 0,4 2,0
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 107,9 0,4 2,0
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 101,2 0,4 1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 99,4 0,2 2,7
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 99,4 0,2 2,7
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 99,4 0,2 2,7
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 100,8 0,6 3,2
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 98,3 0,5 3,6
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 98,3 0,5 3,6
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 107,3 0,9 2,1
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 107,3 0,9 2,1
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,6 0,2 4,9
85 Tjänster avseende utbildning 105,6 0,2 4,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 112,4 3,6 3,7
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 112,4 3,6 3,7
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 104,0 0,8 0,0
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 112,1 0,8 1,2
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,6 0,8 -0,6
S ANDRA TJÄNSTER 104,8 0,4 1,4
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 105,3 0,5 2,6
96 Andra konsumenttjänster 104,7 0,3 1,2
96.01 Tvätteritjänster 104,4 0,3 0,6
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 104,4 0,2 1,2
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 108,1 1,4 2,3

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.04.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 1:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 1:a kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/01/pthi_2019_01_2019-04-24_tau_003_sv.html