Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 104,4 0,3 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,1 0,4 2,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 107,2 1,2 4,7
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 82,7 4,1 5,1
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,1 -0,4 -0,3
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 112,7 3,1 10,0
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 83,8 -1,8 -3,1
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 108,1 1,0 4,4
49.5 Tjänster avseende transporter i rörsystem 104,7 0,0 0,0
50 Tjänster avseende sjötransport 103,5 -1,4 -0,9
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 97,2 10,2 -0,3
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 102,3 -4,0 -2,3
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 105,4 0,2 2,4
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 110,3 0,6 0,7
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 0,0
52.24 Tjänster avseende godshantering 97,9 0,1 2,0
52.29 Andra stödtjänster till transport 105,7 0,2 2,9
53 Postbefordran och kurirtjänster 125,4 0,7 3,8
53.10 Postbefordran via nationella posten 128,7 0,7 4,2
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 110,0 0,8 2,4
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 109,1 -0,6 1,7
55 Hotell- och logitjänster 115,0 -3,0 1,7
56 Bar- och restaurangtjänster 106,7 0,4 1,9
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,3 0,0 1,4
61 Telekommunikation 99,4 -2,5 1,8
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 104,4 0,2 0,7
63 Informationstjänster 93,8 0,5 -1,8
L FASTIGHETSTJÄNSTER 102,9 0,3 1,2
68 Fastighetstjänster 102,9 0,3 1,2
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 103,0 0,4 1,2
68.20A Hyror för kontorslokaler 103,9 0,3 1,3
68.20B Hyror för affärslokaler 102,4 0,4 1,2
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 99,9 -1,3 1,7
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,5 0,8 1,6
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 106,2 0,5 2,3
69.10 Juridiska tjänster 111,2 0,2 3,2
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 103,7 0,8 1,8
70 Tjänster som tillhandahålls av huvudkontor; företagsrådgivningstjänster 106,9 1,1 2,5
70.2 Företagsrådgivningstjänster 106,9 1,1 2,5
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 104,4 0,6 1,0
71.11 Arkitekttjänster 103,5 0,8 1,3
71.12 Tekniska konsulttjänster o.d. 104,5 0,5 0,8
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 104,6 1,2 2,7
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,6 1,1 0,8
73.1 Reklamtjänster 104,4 1,2 0,6
73.2 Tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar 105,7 0,0 2,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 99,8 -0,2 -1,2
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 93,7 -1,7 -5,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,7 -1,7 -5,1
78 Arbetsförmedlings-, bemannings- och andra personalrelaterade tjänster 103,9 0,9 1,4
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 103,9 0,9 1,4
80 Säkerhets- och bevakningstjänster 101,4 1,3 1,8
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 106,1 0,8 2,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 107,5 0,9 2,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 105,2 0,8 2,5
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,7 0,0 5,4
85 Tjänster avseende utbildning 105,7 0,0 5,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 107,7 0,0 3,2
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 107,7 0,0 3,2
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,1 0,2 0,6
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 112,1 0,0 1,2
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,0 0,4 0,3
S ANDRA TJÄNSTER 103,4 0,2 0,3
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,7 -0,2 1,4
96 Andra konsumenttjänster 101,7 0,4 -0,3
96.01 Tvätteritjänster 100,9 0,4 -0,6
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 104,9 0,4 1,2
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 109,1 1,0 2,9

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_002_sv.html