Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2019

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,5 0,2 1,5
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 112,4 0,4 2,7
49 Landtransport; transport i rörsystem 114,4 1,2 4,8
4932 Taxitrafik 126,4 3,1 10,0
4941 Vägtransport, godstrafik 114,2 1,0 4,3
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 106,6 -4,0 -2,3
52 Magasinering och stödtjänster till transport 107,2 0,2 2,4
5210 Magasinering och varulagring 115,1 0,6 0,7
5224 Godshantering 98,0 0,1 2,0
53 Post- och kurirverksamhet 158,3 0,7 3,8
5310 Postbefordran via nationella posten 166,6 0,7 4,2
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 119,2 0,8 2,4
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 122,7 -0,6 1,7
5510 Hotellverksamhet 119,5 -3,0 1,7
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 125,5 0,4 1,9
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 110,3 0,0 1,4
61 Telekommunikation 87,8 -2,5 1,8
62 IT-tjänster 115,7 0,2 0,7
63 Informationstjänster 101,9 0,5 -1,8
L FASTIGHETSVERKSAMHET 113,6 0,3 1,2
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 114,3 0,4 1,2
6820A Hyror för kontorslokaler 113,2 0,3 1,3
6820B Hyror för affärslokaler 115,0 0,4 1,2
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,0 0,8 1,6
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 117,9 0,5 2,3
6910 Juridisk verksamhet 121,1 0,1 3,2
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 116,2 0,8 1,8
702 Konsulttjänster till företag 113,8 1,1 2,5
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,4 0,5 0,8
712 Teknisk provning och analys 105,4 1,2 2,6
73 Reklam och marknadsundersökning 103,7 1,1 0,8
731 Reklamverksamhet 103,1 1,2 0,6
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,5 0,0 2,2
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 114,5 -0,2 -1,2
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 110,9 -1,7 -5,1
7820 Personaluthyrning 113,1 0,9 1,4
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 121,2 0,8 2,4
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 123,7 0,9 2,3
812 Rengöring och lokalvård 118,7 0,8 2,5
P UTBILDNING 121,4 0,0 5,4
85 Utbildning 121,4 0,0 5,4
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 122,6 0,0 3,1
86 Hälso- och sjukvård 122,6 0,0 3,1
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 120,3 0,2 0,6
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 130,3 0,0 1,1
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 113,0 0,4 0,3
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 116,8 0,2 0,3
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 122,7 -0,2 1,4
96011 Tvätteriverksamhet för företag 109,1 0,4 -0,6

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Juho Ivaska 029 551 3085, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 2:a kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/02/pthi_2019_02_2019-07-24_tau_004_sv.html