Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2019

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 107,9 -0,1 2,2
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 100,7 0,1 1,3
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 97,8 1,5 1,2
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik 85,6 3,4 0,8
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik 98,5 0,4 -0,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 114,9 2,4 8,4
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare 84,0 -3,2 -5,3
50 Tjänster avseende sjötransport 95,9 -4,7 2,4
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 95,9 -4,7 2,4
51 Tjänster avseende lufttransport 113,0 -4,0 0,3
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 101,2 0,0 1,0
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport 101,2 0,0 1,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 134,0 2,5 3,4
53.10 Postbefordran via nationella posten 134,0 2,5 3,4
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,6 -0,2 1,8
55 Hotell- och logitjänster 127,0 -2,7 3,6
56 Bar- och restaurangtjänster 107,0 0,0 1,6
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 112,8 0,4 4,2
61 Telekommunikation 109,1 0,2 2,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 109,3 0,4 2,1
68 Fastighetstjänster 109,3 0,4 2,1
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,6 0,4 2,1
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 109,6 0,4 2,1
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag 102,6 1,0 1,8
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 98,0 -2,4 -1,2
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys 98,0 -2,4 -1,2
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 98,0 -2,4 -1,2
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 99,8 -6,3 -0,4
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing 96,2 -9,3 -1,6
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 96,2 -9,3 -1,6
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 108,6 0,3 2,2
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 108,6 0,3 2,2
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,8 0,5 1,3
85 Tjänster avseende utbildning 106,8 0,5 1,3
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 112,7 0,0 3,9
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 112,7 0,0 3,9
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,2 0,4 2,0
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 114,9 1,7 3,3
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 101,2 -0,1 1,4
S ANDRA TJÄNSTER 105,8 0,2 1,3
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 106,1 0,2 1,3
96 Andra konsumenttjänster 105,7 0,2 1,3
96.01 Tvätteritjänster 105,3 0,4 1,2
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård 105,3 0,2 1,1
96.04 Tjänster avseende kroppsvård 110,0 0,3 3,2

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.01.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 4:e kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/04/pthi_2019_04_2020-01-24_tau_003_sv.html