Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 4:e kvartalet 2021

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 115,7 0,3 2,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 123,6 1,6 9,0
49 Landtransport; transport i rörsystem 121,2 1,5 6,3
4932 Taxitrafik 138,4 4,0 6,9
4941 Vägtransport, godstrafik 120,8 1,0 6,6
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 105,9 2,7 16,5
52 Magasinering och stödtjänster till transport 125,0 1,7 12,5
5210 Magasinering och varulagring 109,7 -0,9 -2,9
5224 Godshantering 90,2 -1,4 -8,0
53 Post- och kurirverksamhet 173,8 0,5 3,9
5310 Postbefordran via nationella posten 193,8 0,1 7,3
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 119,2 0,5 2,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 123,6 1,6 3,8
5510 Hotellverksamhet 113,7 5,6 13,6
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 131,1 0,7 1,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 108,2 0,3 0,3
61 Telekommunikation 80,6 0,2 -0,8
62 IT-tjänster 114,8 0,2 0,3
63 Informationstjänster 99,8 0,3 -0,8
L FASTIGHETSVERKSAMHET 117,6 0,8 2,4
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 118,2 0,7 2,4
6820A Hyror för kontorslokaler 116,6 0,8 2,3
6820B Hyror för affärslokaler 119,3 0,6 2,5
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,7 -0,8 0,8
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 121,8 0,1 1,4
6910 Juridisk verksamhet 126,2 -0,8 1,7
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 119,5 0,6 1,3
702 Konsulttjänster till företag 115,2 0,1 1,7
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,9 0,2 1,1
712 Teknisk provning och analys 108,6 0,1 2,5
73 Reklam och marknadsundersökning 103,2 -0,1 -0,1
731 Reklamverksamhet 102,4 -0,1 -0,1
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 116,3 0,0 0,6
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 107,7 -0,8 -2,4
7820 Personaluthyrning 119,4 0,2 3,5
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 126,6 0,4 2,3
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 130,3 0,3 2,4
812 Rengöring och lokalvård 123,2 0,5 2,3
P UTBILDNING 122,7 0,1 -0,5
85 Utbildning 122,7 0,1 -0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 133,3 0,0 5,0
86 Hälso- och sjukvård 133,3 0,0 5,0
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 125,1 0,6 2,9
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 139,0 0,8 3,3
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 115,3 0,3 2,5
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 118,0 -0,4 -1,2
96011 Tvätteriverksamhet för företag 110,3 -0,5 -1,6

Källa: Producentprisindex för tjänster 2021, 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Auno 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 4:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2021/04/pthi_2021_04_2022-01-24_tau_004_sv.html