Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindex för tjänster reviderade

Producentprisindex för tjänster har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara tjänster produktion i år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.

Nya näringsgreningar adderas till index: 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, 56 Restaurang-, catering och barverksamhet, 6831 Fastighetsförmedling, 85 Utbildning, 86 Hälso- och sjukvård, 90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet, 93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet och 95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar.

I framtid publiceras Producentprisindexerna för tjänster den 24:e i månaden efter statistikkvartalet eller närmaste följande vardag.

 


Senast uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/pthi_2012-04-24_uut_001_sv.html