Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2020 (Korrigerats 3.6.2021)

Korrigerats 3.6.2021 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Hustyp, våningsantal Byggnader Bostäder Personer (s.k.bostadsbefolkning)
Totalt 1 536 650 3 124 286 5 411 922
      1 - 2 våningar 1 462 189 1 792 110 3 557 380
      3 - 9 våningar 58 550 1 307 053 1 821 619
      10 + våningar 381 22 713 29 599
      okänt våningsantal 15 530 2 410 3 324
Egnahemshus och parhus 1 169 903 1 178 861 2 599 728
Radhus 84 022 419 694 716 105
Flervåningsbostadshus 65 479 1 467 617 2 027 141
      1 - 2 våningar 20 603 164 707 213 953
      3 - 9 våningar 44 434 1 279 779 1 783 235
      10 + våningar 283 22 383 29 170
      okänt våningsantal 159 748 783
Övriga byggnader 217 246 58 114 68 948
      1 - 2 våningar 194 414 35 901 42 768
      3 - 9 våningar 9 753 20 674 24 074
      10 + våningar 98 330 429
      okänt våningsantal 12 981 1 209 1 677

Källa: Byggnader och fritidshus, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Ronkainen 029 551 3425, Anu Rämö 029 551 3450, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnader och fritidshus [e-publikation].
ISSN=1798-6788. 2020, Tabellbilaga 1. Byggnader, bostäder och personer efter hustyp och våningsantal 31.12.2020 (Korrigerats 3.6.2021) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rakke/2020/rakke_2020_2021-05-27_tau_001_sv.html