Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2010* 1/2009* 1/2010* 1/2009* 1/2010* 1/2009*
Hela landet 2364 2271 1940 666 276 207
Fasta Finland 2359 2268 1936 664 272 204
Nyland 1018 682 817 202 14 2
Huvudstadsregion 890 551 707 120 1 .
Östra Nyland 15 10 8 9 2 5
Egentliga Finland 159 488 135 90 36 17
Satakunta 45 92 46 12 7 15
Egentliga Tavastland 25 11 22 3 4 5
Birkaland 99 112 168 104 8 20
Päijänne-Tavastland 29 75 17 20 15 10
Kymmenedalen 30 220 16 10 9 3
Södra Karelen 32 14 10 14 6 7
Södra Savolax 70 20 18 22 35 14
Norra Savolax 109 45 67 11 14 10
Norra Karelen 58 54 53 5 9 9
Mellersta Finland 68 94 32 17 27 16
Södra Österbotten 114 65 120 3 13 2
Österbotten 90 119 65 11 9 11
Mellersta Österbotten 23 11 5 8 3 4
Norra Österbotten 333 91 284 110 29 11
Kajanaland 10 14 10 2 6 9
Lappland 33 51 43 11 26 34
Åland 5 4 4 2 4 3

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633,

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2010, 3. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/01/ras_2010_01_2010-03-26_tau_003_sv.html