Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.4.2010

Kubikvolymen för bygglov ökade i februari

I februari 2010 beviljades bygglov för totalt 2,5 miljoner kubikmeter, vilket är 15 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med nästan 80 procent jämfört med februari året innan. Likaledes ökade kubikvolymen för offentliga servicebyggnader och industri- och lagerbyggnader. Kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader minskade däremot med omkring 30 procent jämfört med året innan.

I februari 2010 beviljades bygglov för 2 400 nya bostäder, vilket är två gånger fler än året innan. Antalet bygglov som beviljats för nya flervåningsbostadshus fördubblades också och antalet bygglov för rad- och kedjehus fyrdubblades jämfört med februari året innan.

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Beviljade bygglov, glidande årssumma (1000 m3)

Volymen av nybyggnad minskade med nästan 8 procent i februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade den pågående byggnadsproduktionen med 7,8 procent i februari 2010 jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggnader ökade med 22,4 procent från året innan. Inom bostadsbyggande ökade särskilt volymen av flervåningsbostadshus, som steg med drygt 30 procent, och volymen av fristående småhus, som steg med nästan en femtedel från året innan. Volymen av kontorsbyggnader och industribyggnader minskade med drygt 50 procent jämfört med året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade fortfarande. Minskningen var 24,6 procent från februari 2009.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Volymindex för nybyggnad 2005=100, årsförändring %

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (235,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.04.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. februari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/02/ras_2010_02_2010-04-23_tie_001_sv.html