Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-3/2010* 1-3/2009 1-3/2010* 1-3/2009 1-3/2010* 1-3/2009
Hela landet 8 532 8 183 6 913 3 673 1 051 952
Fasta Finland 8 484 8 109 6 843 3 643 1 041 935
Nyland 2 915 2 430 2 673 1 604 50 40
Huvudstadsregion 2 208 1 722 1 939 1 314 7 3
Östra Nyland 84 66 69 44 10 14
Egentliga Finland 721 1 036 488 309 143 87
Satakunta 251 205 128 44 35 41
Egentliga Tavastland 109 308 126 156 14 27
Birkaland 666 458 988 229 66 77
Päijänne-Tavastland 411 164 79 93 46 50
Kymmenedalen 100 402 116 79 36 36
Södra Karelen 258 127 92 38 26 31
Södra Savolax 182 124 49 81 123 92
Norra Savolax 391 322 253 142 56 52
Norra Karelen 173 186 142 52 40 34
Mellersta Finland 305 433 250 222 109 75
Södra Österbotten 412 513 257 96 30 15
Österbotten 261 479 180 88 36 55
Mellersta Österbotten 277 68 59 28 12 18
Norra Österbotten 695 507 673 290 91 51
Kajanaland 98 64 64 7 36 29
Lappland 173 219 157 41 82 111
Åland 48 73 70 30 10 17

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.05.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2010, 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/03/ras_2010_03_2010-05-26_tau_004_sv.html