Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-4/2010* 1-4/2009 1-4/2010* 1-4/2009 1-4/2010* 1-4/2009
Hela landet 12 071 12 561 10 017 6 392 1 538 1 482
Fasta Finland 11 983 12 463 9 915 6 331 1 511 1 455
Nyland 3 460 3 119 3 381 2 431 72 63
Huvudstadsregion 2 491 2 094 2 450 1 989 8 5
Östra Nyland 178 127 82 58 13 20
Egentliga Finland 1 195 1 317 796 465 182 136
Satakunta 354 412 162 123 52 68
Egentliga Tavastland 249 411 298 244 31 37
Birkaland 862 1 256 1 136 599 109 119
Päijänne-Tavastland 544 256 325 217 74 73
Kymmenedalen 184 482 146 156 50 46
Södra Karelen 307 199 145 78 42 56
Södra Savolax 447 230 107 114 151 135
Norra Savolax 603 494 456 260 88 97
Norra Karelen 258 318 246 176 56 69
Mellersta Finland 456 552 446 297 145 116
Södra Österbotten 646 760 373 162 40 26
Österbotten 535 1 011 296 237 59 85
Mellersta Österbotten 369 247 185 64 15 25
Norra Österbotten 895 768 890 526 121 90
Kajanaland 137 104 134 20 64 44
Lappland 303 400 311 104 147 150
Åland 87 98 102 61 27 27

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. april 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/04/ras_2010_04_2010-06-24_tau_004_sv.html