Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-5/2010* 1-5/2009 1-5/2010* 1-5/2009 1-5/2010* 1-5/2009
Hela landet 16 589 16 817 13 168 9 023 2 184 2 112
Fasta Finland 16 497 16 694 13 066 8 933 2 154 2 070
Nyland 4 269 4 152 4 310 3 242 85 92
Huvudstadsregion 3 107 2 946 3 228 2 653 9 6
Östra Nyland 323 185 237 82 22 32
Egentliga Finland 1 502 1 664 1 056 573 235 190
Satakunta 526 527 304 229 85 96
Egentliga Tavastland 311 484 382 316 54 49
Birkaland 1 045 1 766 1 399 855 146 163
Päijänne-Tavastland 668 347 423 362 99 103
Kymmenedalen 312 610 185 180 74 65
Södra Karelen 358 310 163 123 57 75
Södra Savolax 550 355 136 140 223 206
Norra Savolax 725 815 520 344 122 133
Norra Karelen 452 422 385 261 84 96
Mellersta Finland 827 743 601 593 198 166
Södra Österbotten 886 1 056 453 270 51 37
Österbotten 782 1 173 404 329 95 115
Mellersta Österbotten 431 280 205 105 21 31
Norra Österbotten 1 456 1 066 1 312 732 199 134
Kajanaland 173 171 152 42 89 65
Lappland 900 569 439 155 215 222
Åland 92 123 102 90 30 42

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/05/ras_2010_05_2010-07-30_tau_004_sv.html