Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.8.2010

Kubikvolymen för bygglov minskade med 6 procent i juni

I juni 2010 beviljades bygglov för totalt 3,8 miljoner kubikmeter, vilket är 6 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 49 procent och särskilt byggloven för rad- och kedjehus mer än fördubblades jämfört med juni året innan. Också kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader och lantbruksbyggnader var stigande. Däremot minskade kubikvolymen för affärs- och kontorsbyggnader samt industri- och lagerbyggnader.

I juni 2010 beviljades bygglov för 3 162 nya bostäder, vilket är 43 procent fler än året innan. Antalet bygglov för rad- och kedjehus mer än fördubblades och antalet bygglov för flervåningsbostadshus ökade med 60 procent från året innan. Också byggloven för fristående småhus ökade med 29 procent.

Under januari–juni ökade byggloven för alla byggnader med 4 procent från året innan. Byggloven för bostadsbyggnader ökade med 60 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 26 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan.

Volymökningen inom nybyggnad nästan 25 procent i juni

I juni 2010 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 24,8 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 85,5 procent från året innan. Den kraftiga ökningen beror på den exceptionellt låga volymen av bostadsbyggande år 2009.

Volymindex för nybyggnad 2005=100

Volymindex för nybyggnad 2005=100

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av rad- och kedjehusbyggande att öka kraftigt. Volymen av byggande av flervåningsbostadshus och fristående småhus har också ökat rejält sedan de första månaderna av år 2010 jämfört med motsvarande perioder året innan.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade ytterligare något. Minskningen var nästan 5 procent från juni 2009.

Volymen av industri- och lagerbyggande samt kontorsbyggande minskade mest, med drygt 30 procent jämfört med juni förra året.


Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.08.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/06/ras_2010_06_2010-08-31_tie_001_sv.html