Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2010* 1-7/2009 1-7/2010* 1-7/2009 1-7/2010* 1-7/2009
Hela landet 23 275 23 814 18 684 13 761 3 326 3 468
Fasta Finland 23 121 23 658 18 554 13 650 3 274 3 414
Nyland 5 708 5 731 5 861 4 508 119 149
Huvudstadsregion 4 229 3 808 4 435 3 532 14 9
Östra Nyland 529 252 455 130 42 57
Egentliga Finland 1 989 2 138 1 375 981 335 315
Satakunta 823 766 437 343 129 148
Egentliga Tavastland 488 599 500 395 78 86
Birkaland 1 475 2 277 1 973 1 194 239 256
Päijänne-Tavastland 889 710 585 558 131 148
Kymmenedalen 439 808 286 255 111 122
Södra Karelen 568 465 283 214 88 134
Södra Savolax 696 637 268 197 321 336
Norra Savolax 992 1 168 850 650 190 209
Norra Karelen 671 657 516 372 139 157
Mellersta Finland 1 377 1 260 958 887 299 255
Södra Österbotten 1 406 1 500 784 497 88 83
Österbotten 1 092 1 424 571 544 151 158
Mellersta Österbotten 510 505 256 197 30 49
Norra Österbotten 1 987 1 671 1 696 1 324 286 255
Kajanaland 285 273 212 108 143 126
Lappland 1 196 819 688 296 355 371
Åland 154 155 130 111 52 54

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 24.09.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/07/ras_2010_07_2010-09-24_tau_004_sv.html