Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2010* 1-8/2009 1-8/2010* 1-8/2009 1-8/2010* 1-8/2009
Hela landet 26 682 26 530 21 414 16 073 3 792 3 931
Fasta Finland 26 514 26 365 21 277 15 950 3 730 3 867
Nyland 6 411 6 457 6 911 5 193 141 173
Huvudstadsregion 4 694 4 191 5 337 3 991 17 11
Östra Nyland 589 271 498 143 46 61
Egentliga Finland 2 242 2 388 1 603 1 408 367 349
Satakunta 978 892 509 371 148 162
Egentliga Tavastland 675 700 537 517 85 101
Birkaland 1 881 2 459 2 115 1 410 276 295
Päijänne-Tavastland 993 758 660 610 151 170
Kymmenedalen 514 925 354 291 123 136
Södra Karelen 677 585 321 261 97 156
Södra Savolax 800 759 323 216 378 371
Norra Savolax 1 252 1 252 1 036 711 219 232
Norra Karelen 768 727 607 419 166 183
Mellersta Finland 1 502 1 339 1 136 945 316 289
Södra Österbotten 1 552 1 599 875 595 98 92
Österbotten 1 273 1 510 650 585 178 181
Mellersta Österbotten 528 525 260 209 32 52
Norra Österbotten 2 219 1 926 1 902 1 590 338 301
Kajanaland 368 298 228 125 161 150
Lappland 1 292 995 752 351 410 413
Åland 168 165 137 123 62 64

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 22.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/08/ras_2010_08_2010-10-22_tau_004_sv.html