Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov (1000 m3)

Användingssyfte 9/2010* Årsförändring% 1) 1-9/2010* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 3 165 -13 30 437 5 40 370 2
Bostadsbyggnader 1 081 -10 10 307 40 13 202 44
Fritidsbostadshus 99 -15 1 000 14 1 286 11
Affärs- och kontorsbyggnader 434 -25 4 806 -18 7 265 0
Offentliga servicebyggnader 264 -23 2 550 19 3 676 46
Industri- och lagerbyggnader 708 -17 6 006 -4 7 591 -30
Lantbruksbyggnader 337 38 3 302 -19 4 250 -27
Övriga byggnader 241 -13 2 466 7 3 099 6
1) De preliminära årsförändringsprocenterna för bygglov har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2010, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov (1000 m3) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/09/ras_2010_09_2010-11-30_tau_001_sv.html