Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2010* 1-9/2009 1-9/2010* 1-9/2009 1-9/2010* 1-9/2009
Hela landet 30 437 30 872 24 367 19 871 4 396 4 509
Fasta Finland 30 264 30 656 24 232 19 697 4 330 4 432
Nyland 7 245 7 708 8 111 6 829 171 192
Huvudstadsregion 5 322 5 205 6 348 5 486 17 12
Östra Nyland 668 319 593 231 55 76
Egentliga Finland 2 508 2 699 1 706 1 671 423 419
Satakunta 1 100 991 606 445 164 178
Egentliga Tavastland 1 008 790 637 576 109 119
Birkaland 2 397 2 786 2 528 1 859 334 329
Päijänne-Tavastland 1 081 1 021 737 741 172 191
Kymmenedalen 589 1 018 395 330 147 170
Södra Karelen 815 698 409 300 156 176
Södra Savolax 924 835 416 241 447 441
Norra Savolax 1 396 1 464 1 110 866 249 257
Norra Karelen 881 803 677 507 199 201
Mellersta Finland 1 691 1 450 1 203 1 065 348 325
Södra Österbotten 1 674 1 896 999 669 110 102
Österbotten 1 455 1 907 692 646 207 203
Mellersta Österbotten 599 665 269 284 36 56
Norra Österbotten 2 390 2 147 2 064 1 858 364 328
Kajanaland 395 315 238 134 178 177
Lappland 1 448 1 143 842 445 461 492
Åland 173 215 135 174 66 77

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/09/ras_2010_09_2010-11-30_tau_004_sv.html