Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-10/2010* 1-10/2009 1-10/2010* 1-10/2009 1-10/2010* 1-10/2009
Hela landet 34 072 33 768 27 516 22 449 4 896 4 987
Fasta Finland 33 899 33 546 27 382 22 270 4 829 4 906
Nyland 8 258 8 245 9 199 7 720 229 218
Huvudstadsregion 5 993 5 565 7 068 6 166 47 13
Östra Nyland 702 376 631 316 61 80
Egentliga Finland 2 747 2 900 1 844 1 822 467 477
Satakunta 1 249 1 112 663 501 180 196
Egentliga Tavastland 1 312 856 713 630 136 128
Birkaland 2 653 3 032 2 829 2 090 373 372
Päijänne-Tavastland 1 123 1 076 799 788 193 200
Kymmenedalen 681 1 462 534 400 165 178
Södra Karelen 871 748 451 330 175 201
Södra Savolax 984 927 454 278 502 491
Norra Savolax 1 482 1 568 1 141 927 270 292
Norra Karelen 957 877 771 554 216 222
Mellersta Finland 1 922 1 646 1 520 1 310 371 349
Södra Österbotten 1 871 2 040 1 178 757 121 111
Österbotten 1 678 2 063 732 711 225 231
Mellersta Österbotten 657 695 346 304 40 65
Norra Österbotten 2 669 2 357 2 345 2 148 402 367
Kajanaland 419 348 251 149 189 200
Lappland 1 665 1 218 981 535 514 528
Åland 173 222 134 179 67 81

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/10/ras_2010_10_2010-12-23_tau_004_sv.html