Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2010* 1-11/2009 1-11/2010* 1-11/2009 1-11/2010* 1-11/2009
Hela landet 37 621 36 909 30 464 25 130 5 292 5 391
Fasta Finland 37 444 36 676 30 328 24 946 5 225 5 307
Nyland 9 057 8 963 10 118 8 478 257 243
Huvudstadsregion 6 637 6 091 7 760 6 688 47 13
Östra Nyland 764 409 670 333 68 91
Egentliga Finland 3 020 3 199 2 051 2 128 507 510
Satakunta 1 307 1 254 693 638 186 212
Egentliga Tavastland 1 405 1 024 756 707 154 143
Birkaland 3 013 3 439 3 546 2 414 396 410
Päijänne-Tavastland 1 219 1 258 833 894 200 219
Kymmenedalen 1 239 1 515 551 421 178 194
Södra Karelen 932 783 518 391 191 222
Södra Savolax 1 058 986 487 289 551 532
Norra Savolax 1 676 1 629 1 226 950 300 310
Norra Karelen 1 017 948 834 569 234 236
Mellersta Finland 2 026 1 756 1 567 1 453 394 380
Södra Österbotten 2 009 2 194 1 312 885 136 118
Österbotten 1 842 2 134 801 759 248 249
Mellersta Österbotten 694 754 366 342 47 68
Norra Österbotten 2 895 2 655 2 719 2 545 434 392
Kajanaland 478 376 259 185 200 210
Lappland 1 793 1 399 1 021 565 544 568
Åland 178 234 136 184 67 84

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/11/ras_2010_11_2011-01-28_tau_004_sv.html