Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder (st)

Användingssyfte 12/2010* Årsförändring% 1-12/2010* Årsförändring% Glidande årssumma* Årsförändring%
Alla byggnader 2 187 -4 32 973 23 32 973 23
Fristående småhus 460 -38 12 012 27 12 012 27
Rad- och kedjehus 185 -54 3 766 43 3 766 43
Flervåningsbostadshus 1 535 51 16 340 18 16 340 18
Övriga än bostadsbyggnader 7 -94 855 -7 855 -7

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2010, Tabellbilaga 3. Beviljade bygglov för bostäder (st) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_tau_003_sv.html