Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2010* 1-12/2009 1-12/2010* 1-12/2009 1-12/2010* 1-12/2009
Hela landet 40 609 40 804 32 973 27 513 5 616 5 780
Fasta Finland 40 345 40 560 32 797 27 317 5 521 5 693
Nyland 9 682 10 334 11 120 9 135 261 264
Huvudstadsregion 7 062 6 676 8 638 7 083 47 13
Östra Nyland 836 468 679 377 74 95
Egentliga Finland 3 467 3 526 2 218 2 321 573 566
Satakunta 1 455 1 515 827 720 195 225
Egentliga Tavastland 1 437 1 071 791 739 162 160
Birkaland 3 310 3 829 3 743 2 888 426 433
Päijänne-Tavastland 1 322 1 368 1 015 929 215 238
Kymmenedalen 1 262 1 582 580 549 188 210
Södra Karelen 1 076 834 566 405 207 230
Södra Savolax 1 094 1 049 500 344 572 575
Norra Savolax 1 733 1 868 1 291 972 308 337
Norra Karelen 1 087 1 036 841 690 246 252
Mellersta Finland 2 191 1 854 1 673 1 545 414 414
Södra Österbotten 2 077 2 375 1 375 1 023 139 127
Österbotten 1 919 2 252 825 825 269 263
Mellersta Österbotten 770 794 392 382 52 72
Norra Österbotten 3 137 2 933 3 047 2 668 455 413
Kajanaland 498 390 258 200 205 227
Lappland 1 993 1 482 1 056 605 560 592
Åland 264 245 176 196 95 87

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2010, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_tau_004_sv.html