Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.3.2011

Kubikvolymen för bygglov minskade med över 13 procent i januari

I januari 2011 beviljades bygglov för totalt 2 miljoner kubikmeter, vilket är 13,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov, glidande årssumma

Beviljade bygglov, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i januari med 22,6 procent jämfört med året innan. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med ungefär 24 procent och för flervåningsbostadshus med nästan 28 procent. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med nästan 34 procent.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader minskade med nästan 60 procent och för affärs- och kontorsbyggnader med över 7 procent. Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader ökade däremot med nästan en fjärdedel jämfört med januari 2010.

I januari 2011 beviljades bygglov för 1 581 nya bostäder, vilket är nästan en femtedel färre än året innan. Av byggloven som beviljats för bostäder minskade antalet bygglov för fristående småhus med 27,5 procent och för flervåningsbostadshus med 15,5 procent. Antalet bygglov för rad- och kedjehus visade en liten ökning.

Volymen av nybyggande ökade med 22 procent i januari

I januari 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen av den pågående byggnadsproduktionen med 21,7 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 34,1 procent.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av byggande av rad- och kedjehus sin kraftiga tillväxt. Den var 54,3 procent större än i januari 2010. Också volymerna för flervåningsbostadshus och fristående småhus visar en fortsatt god ökning. Volymen av industri- och lagerbyggande ökade med 20,2 procent och volymen av annat byggande än bostadsbyggande med 10,8 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (277,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/01/ras_2011_01_2011-03-25_tie_001_sv.html