Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.5.2011

Kubikvolymen för beviljade bygglov ökade med drygt 4 procent under första kvartalet 2011

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 8,9 miljoner kubikmeter under första kvartalet år 2011, vilket är 4,5 procent mer än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade med 2,9 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov ökade med nästan 5 procent i mars

I mars 2011 beviljades bygglov för totalt 3,6 miljoner kubikmeter, vilket är 4,8 procent mer än året innan. Störst var ökningen av kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i mars med 18,7 procent. Den största ökningen, omkring 70 procent, noterades i kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med omkring en fjärdedel, medan kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med nästan 9 procent.

I mars 2011 beviljades bygglov för 3 251 nya bostäder, vilket är 36,2 procent fler än året innan. Antalet bygglov för bostäder i flervåningsbostadshus ökade med över 85 procent och för rad- och kedjehus med nästan 16 procent. Antalet bygglov för fristående småhus sjönk med 5,4 procent.

Enligt de slutliga uppgifterna för år 2010 ökade kubikvolymen för bygglov för alla byggnader med en procent från år 2009. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 29,8 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader sjönk med 18,6 procent och för offentliga servicebyggnader med 15,1 procent.

Volymökningen inom nybyggnad över 19 procent i mars

I mars 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 19,4 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade mest, med 27,4 procent från året innan.

Inom bostadsbyggande fortsatte särskilt volymen av byggande av flervåningsbostadshus att öka kraftigt. Också volymen av byggande av rad- och kedjehus samt fristående småhus har ökat under året. Volymen av flervåningsbostadshus ökade med 44,8 procent, av rad- och kedjehus med 36,4 procent och av fristående småhus med 16,9 procent. Volymen av annat än bostadsbyggande ökade med 12,5 procent från mars 2010.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (347,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 31.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/03/ras_2011_03_2011-05-31_tie_001_sv.html