Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-5/2011* 1-5/2010 1-5/2011* 1-5/2010 1-5/2011* 1-5/2010
Hela landet 17 356 17 673 14 145 14 245 1 916 2 380
Fasta Finland 17 338 17 542 14 129 14 136 1 902 2 338
Nyland 4 553 4 465 5 331 4 600 115 92
Huvudstadsregion 2 970 3 165 3 646 3 436 7 9
Östra Nyland . 335 . 276 . 22
Egentliga Finland 1 437 1 608 1 007 1 096 208 268
Satakunta 463 533 374 304 57 86
Egentliga Tavastland 1 132 335 385 393 54 55
Birkaland 1 392 1 231 1 335 1 627 123 159
Päijänne-Tavastland 553 681 400 430 105 104
Kymmenedalen 631 313 315 184 62 74
Södra Karelen 344 415 251 173 79 84
Södra Savolax 456 584 180 206 187 243
Norra Savolax 511 863 267 715 94 142
Norra Karelen 423 477 382 403 73 103
Mellersta Finland 747 846 872 607 143 206
Södra Österbotten 951 900 502 462 53 56
Österbotten 900 823 497 410 117 103
Mellersta Österbotten 208 448 152 219 37 23
Norra Österbotten 1 387 1 595 1 281 1 424 156 211
Kajanaland 202 173 149 148 71 90
Lappland 1 048 917 449 459 168 217
Åland 18 131 16 109 14 42

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/05/ras_2011_05_2011-07-29_tau_004_sv.html