Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-6/2011* 1-6/2010 1-6/2011* 1-6/2010 1-6/2011* 1-6/2010
Hela landet 24 111 23 254 19 076 18 071 2 622 3 231
Fasta Finland 24 087 23 089 19 042 17 946 2 608 3 170
Nyland 6 549 5 537 6 951 5 769 179 133
Huvudstadsregion 4 542 3 909 4 955 4 243 27 14
Östra Nyland . 514 . 436 . 33
Egentliga Finland 1 964 1 936 1 531 1 347 270 343
Satakunta 677 681 526 376 73 109
Egentliga Tavastland 1 247 892 491 516 72 81
Birkaland 1 991 1 649 1 998 2 029 163 222
Päijänne-Tavastland 654 836 478 487 129 127
Kymmenedalen 900 380 423 249 83 90
Södra Karelen 518 593 411 251 89 116
Södra Savolax 641 691 389 242 255 318
Norra Savolax 1 388 1 082 495 851 142 191
Norra Karelen 563 660 523 474 96 139
Mellersta Finland 984 1 200 1 036 835 194 278
Södra Österbotten 1 202 1 290 684 680 77 79
Österbotten 1 102 1 165 540 561 162 155
Mellersta Österbotten 267 568 197 257 53 31
Norra Österbotten 1 735 2 001 1 623 1 738 209 280
Kajanaland 261 244 172 182 93 127
Lappland 1 443 1 168 574 666 269 318
Åland 25 166 34 125 14 61

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/06/ras_2011_06_2011-08-30_tau_004_sv.html