Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2011

Kubikvolymen för bygglov minskade med nästan 4 procent i juli

I juli 2011 beviljades bygglov för totalt omkring 1,8 miljoner kubikmeter, vilket är 3,8 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader minskade i juli med nästan 71 procent. Kubikvolymen för bygglov för industri och lagerbyggnader minskade med 3 procent. Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 11,4 procent från juli 2010.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade med 10 procent från året innan. Antalet bygglov för rad- och kedjehus ökade med nästan 28 procent och för flervåningsbostadshus med drygt 32 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 0,4 procent.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade i juli med drygt 13 procent.

I juli 2011 beviljades bygglov för 1 613 bostäder, vilket är 5 procent fler än året innan. Antalet bygglov för bostäder i flervåningsbostadshus ökade med nästan 11 procent och för rad- och kedjehus med drygt 5 procent.

Volymökningen inom nybyggnad över 3 procent i juli

I juli 2011 ökade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 3,4 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande ökade med 7,4 procent från året innan.

Inom bostadsbyggande visade volymen av byggande av flervåningsbostadshus en fortsatt ökning. Också volymen av byggande av rad- och kedjehus ökade något. Volymen av byggande av flervåningsbostadshus ökade i juli med 26 procent och volymen av byggande av rad- och kedjehus med 2,9 procent. Volymen av byggande av fristående småhus låg på samma nivå som i juli 2010.

Volymen av industri- och lagerbyggande ökade mest, med 21,9 procent från året innan. Volymen av industribyggande ökade med 23,4 procent och volymen av lagerbyggande med 18,8 procent från juli 2010.

Volymen av offentliga servicebyggnader minskade i juli med 12,5 procent, volymen av affärs- och kontorsbyggnader med 4,9 procent och volymen av annat än bostadsbyggande med 0,2 procent.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (283,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/07/ras_2011_07_2011-09-23_tie_001_sv.html