Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 10/2011* Årsförändring% 1) 1-10/2011* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 476 -20 37 879 11 43 848 7
Bostadsbyggnader 882 -23 12 291 6 14 218 6
Fritidsbostadshus 75 -28 972 -13 1 114 -14
Affärs- och kontorsbyggnader 454 -15 6 427 20 8 018 11
Offentliga servicebyggnader 162 -15 2 153 -22 2 468 -32
Industri- och lagerbyggnader 428 -34 9 758 41 10 816 33
Lantbruksbyggnader 268 9 3 463 -4 4 057 -6
Övriga byggnader 207 -6 2 814 3 3 157 2
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2011, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/10/ras_2011_10_2011-12-23_tau_001_sv.html