Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2011* 1-11/2010 1-11/2011* 1-11/2010 1-11/2011* 1-11/2010
Hela landet 40 808 38 673 32 234 31 357 4 806 5 469
Fasta Finland 40 655 38 409 32 010 31 192 4 753 5 367
Nyland 10 346 9 227 11 129 10 442 336 268
Huvudstadsregion 6 690 6 659 7 904 7 961 34 47
Östra Nyland . 768 . 674 . 67
Egentliga Finland 3 252 3 242 2 465 2 129 452 570
Satakunta 1 563 1 315 915 705 134 189
Egentliga Tavastland 1 711 1 448 818 786 136 159
Birkaland 3 715 3 232 3 541 3 702 323 403
Päijänne-Tavastland 1 225 1 226 903 837 246 206
Kymmenedalen 1 357 1 261 623 555 160 179
Södra Karelen 877 936 620 523 188 193
Södra Savolax 1 056 1 068 608 490 462 554
Norra Savolax 2 088 1 696 1 120 1 225 263 302
Norra Karelen 1 024 1 017 999 834 203 235
Mellersta Finland 1 772 2 057 1 772 1 596 352 411
Södra Österbotten 2 216 2 043 1 184 1 313 137 140
Österbotten 1 763 1 848 921 805 265 248
Mellersta Österbotten 569 732 347 387 76 54
Norra Österbotten 3 313 3 002 2 814 2 908 381 442
Kajanaland 558 479 278 255 171 200
Lappland 2 249 1 813 953 1 026 468 547
Åland 153 264 224 165 53 102

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio (09) 1734 2481, Merja Järvinen (09) 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/11/ras_2011_11_2012-01-27_tau_004_sv.html