Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-12/2011* 1-12/2010 1-12/2011* 1-12/2010 1-12/2011* 1-12/2010
Hela landet 43 123 41 208 34 065 33 642 5 054 5 718
Fasta Finland 42 955 40 939 33 823 33 470 4 994 5 616
Nyland 11 030 9 894 11 854 11 467 353 277
Huvudstadsregion 7 030 7 113 8 369 8 836 34 47
Östra Nyland . 839 . 684 . 73
Egentliga Finland 3 533 3 565 2 591 2 236 475 604
Satakunta 1 671 1 430 967 829 142 197
Egentliga Tavastland 1 732 1 479 830 816 143 168
Birkaland 3 909 3 388 3 729 3 878 343 429
Päijänne-Tavastland 1 250 1 323 926 1 014 251 219
Kymmenedalen 1 378 1 284 637 580 167 189
Södra Karelen 932 1 060 661 566 205 207
Södra Savolax 1 168 1 098 642 501 499 574
Norra Savolax 2 184 1 744 1 174 1 291 272 310
Norra Karelen 1 107 1 087 1 033 841 213 247
Mellersta Finland 1 856 2 205 1 929 1 695 373 424
Södra Österbotten 2 350 2 111 1 269 1 378 147 143
Österbotten 1 857 1 944 973 829 280 270
Mellersta Österbotten 621 786 360 397 77 57
Norra Österbotten 3 509 3 198 2 950 3 152 398 462
Kajanaland 569 498 291 258 176 206
Lappland 2 301 2 005 1 007 1 058 480 560
Åland 167 269 242 172 60 102

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. december 2011, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2011/12/ras_2011_12_2012-02-28_tau_004_sv.html