Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1/2012* 1/2011* 1/2012* 1/2011* 1/2012* 1/2011*
Hela landet 1 527 2 275 1 409 1 730 162 190
Fasta Finland 1 527 2 270 1 409 1 726 162 185
Nyland 480 781 656 705 12 14
Huvudstadsregion 384 545 585 476 0 2
Egentliga Finland 115 218 34 250 23 29
Satakunta 54 51 20 81 8 6
Egentliga Tavastland 50 44 29 25 6 8
Birkaland 101 279 178 142 7 15
Päijänne-Tavastland 60 29 35 44 4 8
Kymmenedalen 40 86 15 33 7 6
Södra Karelen 24 91 7 6 9 7
Södra Savolax 64 34 9 4 24 13
Norra Savolax 75 111 65 86 5 11
Norra Karelen 27 45 7 10 8 6
Mellersta Finland 74 68 97 93 6 20
Södra Österbotten 152 124 63 73 6 1
Österbotten 46 70 89 18 5 5
Mellersta Österbotten 26 14 10 2 0 6
Norra Österbotten 92 152 64 62 12 13
Kajanaland 10 17 4 18 6 7
Lappland 37 55 27 74 14 10
Åland . 5 . 4 . 5

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. januari 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/01/ras_2012_01_2012-03-23_tau_004_sv.html