Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-3/2012* 1-3/2011 1-3/2012* 1-3/2011 1-3/2012* 1-3/2011
Hela landet 6 502 9 567 5 584 7 214 783 971
Fasta Finland 6 488 9 515 5 578 7 156 777 947
Nyland 1 916 2 473 2 055 2 918 58 66
Huvudstadsregion 1 352 1 602 1 410 2 235 3 6
Egentliga Finland 512 768 219 549 101 110
Satakunta 229 261 120 248 19 23
Egentliga Tavastland 145 880 69 210 21 34
Birkaland 392 838 592 694 48 69
Päijänne-Tavastland 320 192 317 227 27 51
Kymmenedalen 176 219 47 108 30 38
Södra Karelen 104 176 46 79 40 34
Södra Savolax 206 245 89 57 86 101
Norra Savolax 321 313 175 195 42 48
Norra Karelen 176 205 140 181 35 38
Mellersta Finland 293 332 394 323 49 66
Södra Österbotten 448 513 269 206 28 19
Österbotten 310 507 312 294 34 60
Mellersta Österbotten 113 132 30 71 1 21
Norra Österbotten 541 739 441 554 67 66
Kajanaland 120 111 145 72 21 25
Lappland 165 609 118 170 70 78
Åland 13 52 6 58 6 24

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 31.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. mars 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/03/ras_2012_03_2012-05-31_tau_004_sv.html