Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2012

Kubikvolymen för bygglov minskade med nästan 14 procent i maj

I maj 2012 beviljades bygglov för totalt omkring 3,7 miljoner kubikmeter, vilket är 13,9 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i maj med 17,1 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 19,6 procent, för flervåningsbostadshus med 14,1 procent och för rad- och kedjehus med 12,8 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade med 12,1 procent från maj 2011.

Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader minskade med 39,6 procent.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader ökade med 6 procent från maj år 2011. Samtidigt ökade kubikvolymen för bygglov för offentliga servicebyggnader med 8,3 procent.

I maj 2012 beviljades bygglov för 2 981 bostäder, vilket är 19,4 procent färre än året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade med nästan 5 procent i maj

I maj 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 4,5 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 4 procent från maj 2011.

Volymen av bostadsbyggande har minskat sedan hösten år 2011. Volymen av byggande av fristående småhus har minskat redan sedan våren i fjol. I maj minskade volymen av fristående småhus med 7,3 procent och av flervåningsbostadshus med 0,1 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade volymen av rad- och kedjehus något, med 0,3 procent.

I maj minskade volymen av industri- och lagerbyggande mest, med 17,3 procent. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader minskade med 4,3 procent och volymen av offentliga servicebyggnader med 1,6 procent från maj 2011.

Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 5,1 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. maj 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/05/ras_2012_05_2012-07-27_tie_001_sv.html