Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.8.2012

Kubikvolymen för beviljade bygglov minskade med 16 procent under andra kvartalet 2012

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktionen beviljades bygglov för 12,5 miljoner kubikmeter under april–juni 2012, vilket är 16,4 procent mindre än för ett år sedan. Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade under samma period med 15 procent.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov minskade med 13 procent i juni

I juni 2012 beviljades bygglov för totalt 5,5 miljoner kubikmeter, vilket är 13,4 procent mindre än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader minskade i juni med 16,6 procent. Mest minskade kubikvolymen för bygglov för flervåningsbostadshus, med 22 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade med 13,5 procent och för rad- och kedjehus med 9,8 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande minskade i juni med 12,1 procent jämfört med året innan.

Kubikvolymen för bygglov för industri- och lagerbyggnader minskade med 33,7 procent. Kubikvolymen för bygglov för affärs- och kontorsbyggnader ökade för sin del i juni med drygt 21,9 procent jämfört med året innan.

I juni 2012 beviljades bygglov för 3 865 bostäder, vilket är 17,1 procent färre än året innan. Antalet bygglov för bostäder i rad och kedjehus minskade mest.

Volymminskningen inom nybyggnad drygt 4 procent i juni

I juni 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 4,3 procent jämfört med året innan. Volymen av bostadsbyggande minskade med 2,1 procent från juni 2011.

Volymökningen inom bostadsbyggandet avtog fr.o.m. våren 2011 och vände nedåt under hösten samma år. I synnerhet volymen av byggande av fristående småhus har minskat.

I juni minskade volymen av byggande av fristående småhus med 5 procent från året innan. Volymen av flervåningsbostadshus ökade samtidigt med 1,2 procent och volymen av rad- och kedjehus med 1,8 procent.

Volymen av annat byggande än bostadsbyggande minskade i juni med 6,3 procent.

Volymen av industri- och lagerbyggande minskade mest, med 24,5 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggande minskade under samma tid med 3,4 procent.

I juni ökade volymen av offentliga servicebyggnader med 1,4 procent jämfört med juni 2011.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (354,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juni 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/06/ras_2012_06_2012-08-28_tie_001_sv.html