Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 7/2012* Årsförändring% 1) 1-7/2012* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 1 804 3 22 621 -15 37 763 -11
Bostadsbyggnader 642 -10 7 637 -12 12 625 -11
Fritidsbostadshus 67 -3 577 -12 985 -11
Affärs- och kontorsbyggnader 337 77 4 008 -18 6 001 -24
Offentliga servicebyggnader 56 21 1 977 40 3 216 33
Industri- och lagerbyggnader 349 -19 4 658 -30 8 565 -13
Lantbruksbyggnader 169 57 1 953 -19 3 463 -14
Övriga byggnader 184 -6 1 810 -8 2 907 -6
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2012, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/07/ras_2012_07_2012-09-25_tau_001_sv.html