Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-7/2012* 1-7/2011 1-7/2012* 1-7/2011 1-7/2012* 1-7/2011
Hela landet 22 621 28 659 18 421 22 111 2 749 3 296
Fasta Finland 22 595 28 537 18 405 21 982 2 743 3 241
Nyland 6 202 7 343 6 306 7 589 190 210
Huvudstadsregion 4 611 4 709 4 810 5 279 8 27
Egentliga Finland 1 977 2 440 1 206 1 846 277 333
Satakunta 902 1 054 389 604 76 89
Egentliga Tavastland 430 1 363 309 566 77 93
Birkaland 1 721 2 366 1 702 2 286 204 227
Päijänne-Tavastland 718 800 640 581 94 147
Kymmenedalen 694 985 302 483 90 110
Södra Karelen 626 621 278 403 116 119
Södra Savolax 552 771 306 434 294 316
Norra Savolax 1 028 1 563 1 012 683 148 179
Norra Karelen 676 695 727 631 116 130
Mellersta Finland 1 247 1 220 1 019 1 331 205 238
Södra Österbotten 1 224 1 395 939 818 84 93
Österbotten 1 129 1 311 830 644 140 190
Mellersta Österbotten 300 294 140 235 29 59
Norra Österbotten 2 169 2 453 1 495 2 009 225 255
Kajanaland 293 322 118 192 108 127
Lappland 708 1 543 687 647 270 326
Åland 25 121 16 129 6 55

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. juli 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/07/ras_2012_07_2012-09-25_tau_004_sv.html