Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-8/2012* 1-8/2011 1-8/2012* 1-8/2011 1-8/2012* 1-8/2011
Hela landet 25 631 32 266 21 412 25 112 3 132 3 734
Fasta Finland 25 589 32 115 21 393 24 912 3 122 3 674
Nyland 6 792 8 223 7 173 8 268 230 246
Huvudstadsregion 4 855 5 338 5 352 5 818 12 27
Egentliga Finland 2 236 2 660 1 430 2 062 293 376
Satakunta 1 013 1 212 438 807 86 102
Egentliga Tavastland 537 1 425 392 628 88 106
Birkaland 2 007 2 928 2 008 2 878 234 263
Päijänne-Tavastland 865 877 754 614 109 178
Kymmenedalen 808 1 040 409 508 102 121
Södra Karelen 696 743 324 456 137 143
Södra Savolax 623 835 340 500 336 347
Norra Savolax 1 139 1 726 1 113 843 160 205
Norra Karelen 814 769 854 703 128 145
Mellersta Finland 1 422 1 392 1 185 1 497 229 270
Södra Österbotten 1 418 1 658 1 073 890 109 103
Österbotten 1 275 1 416 915 723 168 209
Mellersta Österbotten 332 345 176 262 32 63
Norra Österbotten 2 481 2 663 1 929 2 286 250 290
Kajanaland 338 460 133 207 125 142
Lappland 793 1 743 747 780 306 365
Åland 42 151 19 200 10 60

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. augusti 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/08/ras_2012_08_2012-10-23_tau_004_sv.html