Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 9/2012* Årsförändring% 1) 1-9/2012* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 586 -26 28 719 -17 36 481 -17
Bostadsbyggnader 939 -23 9 978 -11 12 479 -13
Fritidsbostadshus 66 -34 734 -17 938 -18
Affärs- och kontorsbyggnader 298 -16 4 645 -21 5 811 -27
Offentliga servicebyggnader 155 -41 2 402 24 3 111 29
Industri- och lagerbyggnader 654 -36 6 002 -34 7 685 -29
Lantbruksbyggnader 266 -11 2 536 -19 3 490 -12
Övriga byggnader 207 -17 2 421 -5 2 967 -5
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2012, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/09/ras_2012_09_2012-11-27_tau_001_sv.html