Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-9/2012* 1-9/2011 1-9/2012* 1-9/2011 1-9/2012* 1-9/2011
Hela landet 28 719 36 038 24 414 28 330 3 519 4 216
Fasta Finland 28 622 35 874 24 366 28 116 3 491 4 150
Nyland 7 590 9 099 8 270 9 520 261 279
Huvudstadsregion 5 399 5 899 6 192 6 696 13 27
Egentliga Finland 2 390 2 951 1 492 2 332 323 407
Satakunta 1 158 1 332 581 867 100 114
Egentliga Tavastland 596 1 540 424 668 98 113
Birkaland 2 349 3 312 2 366 3 233 267 295
Päijänne-Tavastland 955 1 021 867 702 120 209
Kymmenedalen 855 1 219 458 578 107 133
Södra Karelen 745 795 366 497 155 161
Södra Savolax 747 913 489 544 366 395
Norra Savolax 1 288 1 881 1 246 1 081 172 235
Norra Karelen 874 895 883 830 154 183
Mellersta Finland 1 571 1 528 1 410 1 614 259 306
Södra Österbotten 1 529 1 974 1 147 982 113 122
Österbotten 1 369 1 539 964 767 196 228
Mellersta Österbotten 473 393 258 317 40 67
Norra Österbotten 2 708 2 873 2 194 2 472 270 336
Kajanaland 387 514 145 216 150 157
Lappland 1 039 2 096 806 896 340 410
Åland 97 164 48 214 28 66

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. september 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/09/ras_2012_09_2012-11-27_tau_004_sv.html