Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.12.2012

Kubikvolymen för bygglov ökade i oktober med 26 procent från året innan

I oktober 2012 beviljades bygglov för totalt 3,1 miljoner kubikmeter, vilket är 26 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över byggnads- och bostadsproduktion.

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma

Beviljade bygglov och påbörjade nybyggnader, mn m3, glidande årssumma
Uppgifterna märkta med * är preliminära.

Kubikvolymen för bygglov för bostadsbyggnader ökade i oktober med 6,5 procent från året innan. Kubikvolymen för bygglov för rad- och kedjehus ökade med 24,3 procent och för flervåningsbostadshus med 12,2 procent. Kubikvolymen för bygglov för fristående småhus minskade däremot i oktober med 1,5 procent.

Kubikvolymen för bygglov för annat än bostadsbyggande ökade i oktober med 36,8 procent jämfört med året innan.

Ökningen i kubikvolymen för bygglov i oktober förklaras i huvudsak av enskilda stora affärs- och kontorsbyggnadsprojekt samt offentliga servicebyggnadsprojekt.

I oktober 2012 beviljades bygglov för 2 501 bostäder, vilket är 14,2 procent fler än året innan.

Volymen inom nybyggnad minskade i oktober med över 11 procent jämfört med året innan

I oktober 2012 minskade värdet till fasta priser, dvs. volymen, av den pågående byggnadsproduktionen med 11,4 procent jämfört med året innan.

Volymen av bostadsbyggande minskade med 8,9 procent från oktober 2011. Volymen av fristående småhus minskade med 10,9 procent och av flervåningsbostadshus med 7,8 procent. Volymen av rad- och kedjehus ökade däremot med 1,9 procent.

I oktober minskade volymen av industri- och lagerbyggande mest, med 30,8 procent från året innan. Volymen av affärs- och kontorsbyggnader sjönk med 10,4 procent och av offentliga servicebyggnader med 1,1 procent.

Volymen av annat än bostadsbyggande minskade med 13,9 procent från året innan.

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Volymindex för nybyggnad 2005=100, trend

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (282,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 21.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. oktober 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/10/ras_2012_10_2012-12-21_tie_001_sv.html