Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3

Användingssyfte 11/2012* Årsförändring% 1) 1-11/2012* Årsförändring% 1) Glidande årssumma* Årsförändring% 1)
Alla byggnader 2 394 -8 35 006 -14 37 333 -14
Bostadsbyggnader 838 3 12 037 -9 12 724 -10
Fritidsbostadshus 58 -20 894 -15 937 -15
Affärs- och kontorsbyggnader 396 33 5 821 -14 6 221 -15
Offentliga servicebyggnader 142 -53 2 904 16 3 069 16
Industri- och lagerbyggnader 515 -21 7 320 -30 7 880 -28
Lantbruksbyggnader 276 -7 3 143 -17 3 479 -13
Övriga byggnader 168 -3 2 888 -5 3 023 -4
1) De preliminära årsförändringsprocenterna har beräknats på basis av fjolårets motsvarande preliminära uppgifter.

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2012, Tabellbilaga 1. Beviljade bygglov, 1000 m3 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/11/ras_2012_11_2013-01-25_tau_001_sv.html