Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap

Landskap Volym (1000 m3) Bostäder (st) Fritidsbostadshus (st)
1-11/2012* 1-11/2011 1-11/2012* 1-11/2011 1-11/2012* 1-11/2011
Hela landet 35 006 41 474 29 853 32 767 4 230 4 901
Fasta Finland 34 902 41 287 29 799 32 518 4 199 4 829
Nyland 8 983 10 381 10 185 11 188 320 336
Huvudstadsregion 6 170 6 705 7 487 7 933 15 34
Egentliga Finland 2 983 3 344 2 337 2 555 390 459
Satakunta 1 883 1 626 739 922 136 136
Egentliga Tavastland 725 1 714 464 822 114 136
Birkaland 2 988 3 907 3 164 3 704 320 348
Päijänne-Tavastland 1 245 1 229 1 143 904 157 246
Kymmenedalen 958 1 359 491 623 133 163
Södra Karelen 910 886 417 595 172 197
Södra Savolax 863 1 066 549 626 475 468
Norra Savolax 1 776 2 145 1 334 1 216 212 263
Norra Karelen 1 101 1 035 997 1 001 187 211
Mellersta Finland 1 766 1 778 1 583 1 773 307 357
Södra Österbotten 1 769 2 243 1 318 1 190 133 142
Österbotten 1 588 1 777 1 113 922 223 265
Mellersta Österbotten 556 570 274 350 44 76
Norra Österbotten 3 111 3 408 2 670 2 890 319 386
Kajanaland 446 562 168 278 167 172
Lappland 1 254 2 257 853 959 390 468
Åland 103 187 54 249 31 72

Källa: Byggnads- och bostadsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnads- och bostadsproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-9582. november 2012, Tabellbilaga 4. Beviljade bygglov efter landskap . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ras/2012/11/ras_2012_11_2013-01-25_tau_004_sv.html